06/11/2019
1454
Tuần Thường Huấn Linh mục Gp. Mỹ Tho 2019 (Chiều 05.11 và sáng 06.11.2019) 
Hình: Têrêsa Mai An, Henri Hưng
BTT Giáo phận


 
Chiều 05.11.2019

                Thảo luận theo nhóm Hạt:


Hạt Cù Lao TâyHạt Tân An


Hạt Cao Lãnh


Hạt Cái BèHạt Mỹ Tho


Hạt Đức Hòa


Cha Phaolô Nguyễn Thành Sang thuyết trình tông huấn christus vivit

Ngày 06.11.2019
Kinh sáng Thánh lễ

Viếng mộ Đức Cha Anrê


Đức Cha gặp gỡ các linh mục