05/11/2019
1504
Tuần Thường Huấn Linh mục Gp. Mỹ Tho 2019 (Chiều 04.11 và sáng 05.11.2019) 
Hình: Têrêsa Mai An
BTT Giáo phận

Chiều 04.11.2019
Gặp gỡ Ban Tuyên giáo

 
Ngày 05.11.2019

Kinh sáng

Thánh lễ


Đức Cha Phêrô gặp gỡ các linh mục và chia sẻ đề tài
Ban MVGT Thống kê MVGT Giáo phận