22/06/2022
1530
Tuần Thường huấn Linh mục Giáo phận Mỹ Tho năm 2022 (22.06.2022)

 Têrêsa Mai An

BTT Giáo phận

(WGPMT) Ngày 22.06.2022, quý cha tiếp tục ngày tiếp theo của Tuần Thường huấn với thánh lễ đồng tế lúc 06g00, do Đức Cha Phêrô chủ sự. Mỗi dịp tĩnh tâm và thường huấn, quý cha trong Giáo phận dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý đức cha và quý cha trong Giáo phận đã qua đời. Vì thế trong thánh lễ, Đức Cha mời gọi quý cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Đức cố giám mục, linh mục đã qua đời. Sau Thánh lễ, Đức Cha và quý cha viếng mộ Đức Cha Anrê, cạnh lễ Đài Lòng Thương Xót Chúa.

Lúc 08g00, quý cha thuộc hai Hạt Cù Lao Tây và Cao Lãnh trình bày bản tổng kết của Hạt. Sau đó, theo từng nhóm Hạt, quý cha thảo luận về việc thi hành sứ vụ của Hội thánh:

- Mọi thành viên trong Hội thánh đều được mời gọi tham gia sứ mạng Phúc âm hoá. Trong thực tế, các tín hữu có ý thức về sứ mạng này không? Họ đã tham gia như thế nào? Các linh mục, tu sĩ, giáo dân hợp tác với nhau thế nào để thi hành sứ mạng? Có những trở ngại nào trong việc thi hành sứ mạng này trong Giáo phận?

- Sứ vụ Phúc âm hoá còn mời gọi các tín hữu dấn thân phục vụ xã hội bằng nhiều cách: bác ái xã hội, công bằng xã hội, giáo dục, chăm sóc ngôi nhà chung. Trong Giáo phận chúng ta, các tín hữu tham gia vào sứ vụ này ra sao? Có thể làm gì để thúc đẩy?

- Sứ vụ Phúc âm hoá cũng bao hàm việc đối thoại đại kết và đối thoại với các tôn giáo khác. Giáo phận chúng ta đã thực hiện việc đối thoại này ra sao: đối thoại về đạo lý, đối thoại bằng cuộc sống, đối thoại bằng sự chung tay phục vụ?

Buổi chiều, lúc 14g30, Cha Phaolô Nguyễn Thành Sang trình bày về hướng đi để hoàn thành bản tổng kết của Giáo phận về tiến trình Thượng hội Đồng Giám mục thế giới lần thứ 16.

Lúc 15g30, Đức Cha thông qua một số thông tin về Giáo hội và Giáo phận cũng như thuyên chuyển một số cha trong Giáo phận. Đồng thời ngài cũng cám ơn quý cha đã phục vụ Giáo phận trong thời gian dài, nay đến tuổi về hưu.

Sau đó, Cha Tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh thay mặt quý cha trong Giáo phận cám ơn Đức Cha đã đồng hành với quý cha cách đặc biệt trong những ngày Thường huấn, cũng như mừng bổn mạng Phêrô của Đức Cha sắp tới, và dâng lên Đức Cha giỏ hoa tươi thắm.