22/11/2018
2044
Tuần Thường Huấn Linh Mục Giáo phận Mỹ Tho, 22.11.2018 
Têrêsa Mai An
BTT Giáo phận

Thánh lễ cầu nguyện cho quý Đức Giám mục, linh mục trong Giáo phận đã qua đời
Cha Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng thuyết trình