14/02/2017
1216
Thánh lễ Đức Mẹ Fatima tại lễ đài LTX 13.2.2017
 
Hình: Giuse Tiến, Henri Hưng
MVTT Mỹ Tho