01/03/2019
2903
Thánh lễ an táng Cha Gioan Nguyễn Huy Muôn

 


 

MVTT Gx. Lương Hòa Thượng

Vào lúc 09g30 ngày thứ năm 28.02.2019 tại Giáo xứ Tam Hà (hạt Thủ Đức – Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh) Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ tế thánh lễ an táng cho Cha cố Gioan Nguyễn Huy Muôn – nguyên Cha sở Giáo xứ Lương Hòa Thượng (Giáo phận Mỹ Tho). Đồng tế với Đức cha Phêrô có 71 linh mục thuộc Giáo phận Mỹ Tho, và Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với hơn 1.000 giáo dân thuộc nhiều giáo xứ tham dự thánh lễ.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Cha sở Giáo xứ Lương Hòa Thượng Gabriel Nguyễn Tấn Di đọc tiểu sử của Cha cố Gioan với 77 năm sống trần thế và 49 năm linh mục, trong đó cha Cố đã phục vụ các giáo xứ: Cai Lậy, Văn Hiệp, Rạch Thiên và Lương Hòa Thượng với tinh thần phục vụ vâng phục, âm thầm, vui vẻ và thánh đức.

Bước vào thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy sốt sắng cử hành thánh lễ này để cầu nguyện cho cha Cố Gioan. Đức cha cũng không khỏi xúc động trước sự ra đi của cha Cố Gioan. Đối với con mắt người đời thì đây là một sự mất mát to lớn cho gia đình, cho giáo phận và anh em linh mục đoàn. Tuy nhiên, dưới con mắt đức tin, cha Cố ra đi là về với Đấng mà cha Cố đã hằng tin và phục vụ Người. Nếu trên dương thế, cha Cố còn điều gì lỗi phạm đến Chúa đến mọi người vì vô tình hay hữu ý thì xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót hãy tha thứ và ban thưởng bội hậu cho cha.

Trong bài chia sẻ, Đức cha Phêrô nhấn mạnh đến tình yêu hiến dâng của người mục tử theo Chúa và phục vụ Chúa bằng một tình yêu hiến mạng sống mình. Chúa Giêsu cũng vì yêu thương nhân loại nên đã hiến cả thân xác mình để chứng minh tình yêu đó. Và cha Cố Gioan cũng vậy, ngài đã dâng hết cả cuộc đời của mình chỉ để phụng sự Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Cuộc đời của cha Cố được dệt nên bởi biết bao hy sinh thầm lặng trong những thời điểm khó khăn của xã hội lúc bấy giờ. Mặc dù phải chịu khó khăn nhưng ngài vẫn một lòng trung kiên để theo Chúa. Khi được phục vụ Chúa và Giáo hội, ngài đã làm biết bao nhiêu việc cho giáo xứ nơi ngài phục vụ. Với công trạng lớn lao của cha Cố, chắc chắn Chúa sẽ sớm đưa ngài về ở bên cạnh để hằng ngày được chiêm ngưỡng Thánh Nhan, chiêm ngưỡng Đấng mà cha Cố đã bỏ cả đời để tôn thờ và phục vụ.

Cuối thánh lễ Cha Đaminh Lê Minh Cảnh đại diện cho linh tông huyết tộc có lời cảm ơn Đức Cha, quí cha đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn tham dự Thánh lễ.

Cha sở Giáo xứ Tam Hà đã cử hành nghi thức tiễn biệt và đưa Cha Cố Gioan về an nghỉ trong lòng đất mẹ thuộc Đất Thánh Giáo xứ Tam Hà quê hương Cha Cố.

        Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, đón nhận linh hồn Cha Gioan vào chốn an nghỉ muôn đời.