29/01/2019
2411
TGM Mỹ Tho: Chúc tết Đức Hồng Y, và Bà cố Đức Cha Phêrô, 29.01.2019


 

Hình: Têrêsa Mai An
BTT Giáo phận Mỹ Tho

 

Chúc tết Đức Hồng Y Gioan Baotixita 

Chúc tết Bà Cố Đức Cha Phêrô