23/06/2020
1700
Phái đoàn Gp. Mỹ Tho mừng bổn mạng Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

 
Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho

(WGPMT) Ngày 22.06.2020, Phái đoàn Giáo phận Mỹ Tho đã đến nơi ở của Đức Hồng Y, số 6 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM để thăm và mừng bổn mạng Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.