11/08/2017
1795
Lễ kỷ niệm 52 năm linh mục, 24 năm giám mục và 14 năm Hồng y của Đức Hồng y Gioan Baotixita

Hình ảnh: Henri Tấn Hưng


 
Thánh lễ kỷ niệm 52 năm linh mục, 24 năm Giám mục và 14 năm Hồng y
của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn,
tại Trung tâm Mục Vụ TGP. Sài Gòn, 11.08.2017