19/03/2010
171

LỄ GIỖ BỐN NĂM ĐỨC CHA AN-RÊ NGUYỄN VĂN NAM


.gio DC Anre1.jpg

Trong tâm tình thương nhớ và biết ơn những người đã dầy công vun xới để Giáo xứ Tân Hồng và Gò Da được hình thành và lớn lên như hôm nay, chiều ngày 16 - 3 - 2010 giáo dân hai giáo xứ Tân Hồng và Gò Da cùng với Cha Sở của mình dâng lễ giỗ giáp 4 năm Đức Cha An-rê qua đời.

Qua làn khói hương nhẹ bay, giáo dân hai Giáo xứ nhớ về những mẫu gương đạo đức mà Đức Cha An-rê đã dạy và đã để lại cho giáo dân vùng xa này.

.gio DC Anre.JPG .gio DC Anre2.JPG

"... Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm ... anh có muốn khỏi bệnh không? " - Sổ rửa tội của Giáo xứ Tân Hồng còn lưu lại chữ kí cuối cùng của Đức Cha An-rê đề ngày 15 - 7 - 1981. Lúc này đây Đức Cha An-rê đang viếng thăm mục vụ tại Giáo xứ Đôn Phục (Tân Hồng), trong tâm tình thương mến Ngài đã hỏi giáo dân ở đây: "Anh chị em có muốn cho Đức Cha gửi một Ông thầy về đây ở với anh chị em không?". Thời gian sau đó, từ tháng 7 đến tháng 10 năm 1981 Đức Cha An-rê rất quyết tâm để gởi vào Đôn Phục một Ông thầy Đại chủng viện... và ý muốn đó đã thành sự thật.

Giáo dân Tân Hồng hôm nay không quên hình ảnh dễ thương của một vị chủ chăn, tuy sức khỏe có phần hạn chế, nhưng thường đi bộ, xe trâu, tắc ráng... vào thăm giáo dân giữa mùa nắng gắt hay mùa nước lũ.

Xin Chúa thương trả công bội hậu cho Đức Cha An-rê của chúng con.

Xin Đức Cha An-rê cũng cầu bàu cùng Chúa cho hai Giáo xứ Tân Hồng và Gò Da mà ngày xưa, khi còn sống, Đức Cha đã hết lòng thương yêu.

 

BMV Giáo xứ Tân Hồng và Gò Da