06/08/2016
4160
Hình: Lễ mừng đại thọ cửu tuần của Bà Cố Maria Madalena, thân mẫu của Đức Cha Phêrô, ngày 6.8.2016


THÁNH LỄ MỪNG ĐẠI THỌ CỬU TUẦN CỦA BÀ CỐ MARIA MADALENA,
THÂN MẪU CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ, VÀO LÚC 10 GIỜ NGÀY 6.8.2016
TẠI GIÁO XỨ AN NHƠN THUỘC TGP TPHCM
Hình: Giuse Hữu Tiến
MVTT Mỹ Tho