10/06/2018
1848
Gx. Thủ Ngữ: Đức Cha Phêrô ban Bí Tích Thêm Sức cho hơn 100 em thiếu nhi, CN 10.6.2018 

Hình: Luca Tài

Mục vụ Truyền Thông Giáo phận Mỹ Tho