13/07/2019
1692
Gx. Thánh Giuse Lao Công: Thánh lễ nhậm chức Tân chánh xứ của Cha Phêrô Trần Anh Tráng, 13.07.2019 
Hình ảnh: Têrêsa Mai An
BTT Giáo phận

Vào lúc 09g30, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự thánh lễ và cử hành nghi thức nhậm chức tân chánh xứ của Cha Phêrô Trần Anh Tráng tại Giáo xứ thánh Giuse Lao Công (Chợ Cũ).