06/06/2022
849
Gx. Tân Hiệp: Các em thiếu nhi rước lễ lần đầu và lãnh nhận Bí tích Thêm SứcVào lúc 17g30, Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 05.06.2022, Đức Cha Phêrô đã đến Giáo xứ Tân Hiệp chủ sự thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 13 em và Bí tích Thánh Thể cho 22 em thiếu nhi trong Giáo xứ.

Hình: Henri Tấn Hưng
MVTT Hạt Mỹ Tho