11/01/2018
1969
Gx. Mỹ Hạnh: Thánh lễ nhậm chức Chánh xứ của Cha Phêrô Đinh Sơn Hùng 

Media: Điđimô Thái Sơn
MVTT Giáo phận Mỹ Tho

Đức Cha Phêrô chủ sự thánh lễ nhậm chức tân chánh xứ của Cha Phêrô Đinh Sơn Hùng, 
tại Nhà thờ Mỹ Hạnh, Giáo Hạt Đức Hòa, Giáo phận Mỹ Tho, 11.01.2018.