14/11/2022
530
Gx. Mộc Hóa: Tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


 

MVTT Giáo xứ Mộc Hóa

BTT Giáo phận Mỹ Tho

(WGPMT) Ngày 13.11.2022, Chúa Nhật XXXIII Thường Niên, Giáo hội long trọng tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (TĐVN), các ngài đã một lòng kiên vững trong đức tin, dù đòn roi, tù rạc, chết chóc… Đó là tấm gương và động lực để giúp mỗi Kitô hữu sống và làm chứng cho Chúa Kitô trong đời sống hằng ngày. Trong tâm tình đó, Giáo xứ Mộc Hóa đã tổ chức buổi diễn nguyện về cuộc tử đạo của Cha Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, để giúp giáo dân trong Giáo xứ phần nào hiểu rõ hơn về cuộc tử nạn của các thánh TĐVN, cách đặc biệt gương tử đạo của Cha Thánh Phêrô – Bổn mạng Giáo phận Mỹ Tho.