05/08/2022
492
Gx. Hòa Bình: Rước Lễ Lần Đầu, Bí tích Thêm Sức 

 Hình: Phaolô Nguyễn Minh Hoàng, Gx. Thiên Phước

Bài viết: Lm. FX. Lê Nguyễn Lý Anh Viên

Hạt Cù Lao Tây

(WGPMT) Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, vào lúc 09g30 ngày 05.08.2022 Giáo xứ Hòa Bình - Giáo hạt Cao Lãnh - Giáo phận Mỹ Tho hân hoan chào đón Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh - về chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và các em Rước Lễ Lần Đầu.

Thánh lễ đồng tế do Cha TĐD chủ tế, cha quản Hạt Cù Lao Tây, cha quản Hạt Cao Lãnh và quý cha trong Giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ có quý thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ Hòa Bình.

Kế đến, Cha sở Giáo xứ Hòa Bình - Giuse Nguyễn Huy Hoàng - giới thiệu các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức cho cha TĐD để Cha thay mặt Đức Cha Phêrô ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Trong bài giảng, Cha TĐD khen các em đã cố gắng theo học giáo lý trong thời gian dài vì dịch bệnh. Và nhắc nhở các em Rước Lễ Lần Đầu hãy sống ngoan và sống tốt. Đối với các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Cha nhắc nhở các em hãy luôn cầu nguyện thường xuyên, đặt biệt cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, và giữ vững đức tin.

Tiếp theo, các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức tuyên xưng đức tin và Cha TĐD cử hành nghi thức ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Sau đó, thánh lễ diễn ra như thường lệ.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, một vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ dâng lời tri ân Cha TĐD, quý cha, quý thân nhân, ân nhân, và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Giáo xứ trong ngày con em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g00.