10/03/2017
818
Gx Chợ Cũ: Thánh lễ giỗ giáp năm Cha Đaminh Nguyễn Thanh Thảo


 
Vào lúc 5g00 ngày 10 tháng 3 năm 2017, Giáo xứ Chợ Cũ đã tổ chức lễ giỗ giáp năm cho Cha Cố Đa-minh Nguyễn Thanh Thảo, Cha đã có 42 năm làm Cha sở tại Giáo xứ. Thánh lễ do Cha sở Giuse Phạm Thanh Minh chủ tế, đồng tế với ngài có Cha phó Antôn Phạm Trần Huy Hoàng và Cha Giuse Trần Thanh Long, cùng tham dự Thánh lễ có Hội Đồng Mục Vụ, các hội đoàn và giáo dân trong Giáo xứ.

Trong bài giảng, Cha Giuse Long đã chia sẻ những kỷ niệm của mình với Cha cố Đaminh, trong đó ngài nói: “Thiên Chúa đã mở lòng cho những người khiêm nhường vì họ xứng đáng. Hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến Cha cố vì lòng tin của sự sống lại. Cha có một nghĩa cử tốt đẹp là lần chuỗi, ngài lần chuỗi liên tục cho đến khi về già ở nhà hưu, đây là di sản ngài dành cho ta. Diễn tả con người đơn sơ tin vào Chúa, tin vào ơn cứu độ. Chúng ta cảm nghiệm và nhìn ngắm đức tin của con người qua những việc nhỏ bé. Khi đó chúng ta sẽ cùng ở trong Chúa với Ngài. Amen.”

Thánh lễ kết thúc lúc 5g30.

MVTT Giáo xứ Chợ Cũ