06/08/2020
987
Gx Cái Thia: Quý Cha Hạt Cái Bè mừng bổn mạng - Cha Thánh Gioan Vianney


 

Lm. FX. Thanh Tuấn-Gx Cái Thia

(WGPMT) Ngày 04.08.2020, cùng với Giáo Hội mừng lễ thánh Gioan Maria  Vianney, quý cha của hạt Cái Bè đã tụ về Giáo xứ Cái Thia trong dịp tĩnh tâm tháng 08, và dâng thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney, bổn mạng các linh mục cũng là bổn mạng chung của các cha sở.

Vào lúc 09g30, lời ca tiếng hát từ ca đoàn vang lên và thánh lễ bắt đầu. Dâng thánh lễ có Cha Hạt Trưởng hạt Cái Bè chủ tế, cùng với quý cha trong Hạt và thầy Phó Tế cùng giáo dân trong Giáo xứ tham dự.

Đầu thánh lễ, Cha chủ tế bày tỏ tâm tình hiệp thông của linh mục đoàn quy tụ nơi đây. Giây phút này vừa là thời gian tĩnh tâm tháng và cũng là thời gian để quý cha suy gẫm lại thiên chức linh mục của mình dưới tấm gương đạo đức của cha thánh Gioan Maria Vianney. Đồng thời, cũng là niềm vui của quý cha trong giáo hạt và giáo dân trong xứ đạo, vì đây là Thánh lễ đầu tiên mừng bổn mạng chung của linh mục Hạt Cái Bè.

Trong bài giảng lễ, cha phó quản hạt - Antôn Nguyễn Ánh Quang - đã chia sẻ giá trị cao quý của Thiên Chức Linh mục mà Thiên Chúa đã trao ban cho các thừa tác viên Chức Thánh và các ngài được cộng tác một cách đặc biệt vào Thiên Chức linh mục của chính Đức Kitô. Thiên chức đó được thực hiện qua việc cử hành các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải. Trong thánh lễ, với quyền năng của Chúa Thánh Thần, khi môi miệng linh mục đọc lời truyền phép, bánh và rượu liền trở nên Mình và Máu Chúa. Với gương sáng của cha thánh Gioan Maria Vianney say mê bên tòa giải tội thôi thúc các linh mục cũng hãy đem nhiều linh hồn về với Chúa qua con đường hoán cải và tha thứ. Cha cũng chia sẻ giá trị cao quý ơn gọi linh mục cộng đồng nơi giáo dân và mời gọi mọi người hãy gìn giữ phẩm chất cao quý ơn gọi gia đình của mình.

Sau thánh lễ, đại diện giáo xứ có đôi lời cám ơn và chúc mừng Bổn Mạng quý Cha. Thánh lễ được diễn ra và kết thúc trong sự trang nghiêm và sốt sắng. Sau khi đón nhận phép lành cuối lễ, mọi người ra về trong niềm vui và hân hoan.