25/07/2022
674
Gx. Bắc Hòa: Mừng Bổn Mạng Cha sở Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu 
Dom. Xuân

MVTT Giáo xứ Bắc Hoà

Lúc 04g30, 25.07.2022, tại Giáo xứ Bắc Hoà diễn ra thánh lễ bổn mạng Cha sở Giacôbê với sự hiện diện của đông đảo bà con giáo dân, trong đó các hội đoàn mặc đồng phục theo hội đoàn của mình.