25/11/2019
353
Gx. Bắc Hòa: Họp Mặt Mừng Bổn Mạng Hội Đồng Mục Vụ

  

Dom. Xuân – MVTT Hạt Tân An

(WGPMT) Để chuẩn bị mừng Bổn Mạng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ (HĐMVGX), hôm thứ Sáu ngày 22.11.2019, các anh chị em HĐMVGX: Vĩnh Hưng, Thạnh Trị, Kiến Bình, và Thánh Giuse (Vườn Chuối) quy tụ về Giáo xứ (Gx) Bắc Hòa để họp mặt theo lời mời và tổ chức của Cha Trưởng Ban Giáo Dân Giáo Phận Mỹ Tho - Phaolô Phạm Minh Thanh-. Về dự buổi họp mặt có hơn 70 anh chị em HĐMVGX các Gx. cùng tham dự có các Cha sở Gx: Thạnh Trị, Kiến Bình, và Thánh Giuse.
Nội dung sinh hoạt buổi họp mặt: Từ 08g00 sáng đón tiếp quý Cha và các thành viên HĐMV các giáo xứ; 09g30 tập trung vào Nhà thờ; Cha Trưởng Ban Giáo Dân chia sẻ về: Ơn Gọi Lãnh Đạo Mục Vụ, theo tài liệu của UB. Giáo Dân trực thuộc HĐGMVN; vàQuy chế HĐMVGX của Giáo phận Mỹ Tho.
Để tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐVN) - Bổn Mạng của HĐMVGX- các tham dự viên và quý Cha dâng hương trước bàn thờ CTTĐVN. Sau đó, mọi người Chầu Thánh Thể với chủ đề “Ơn Gọi của Người Môn Đệ”; Các Tham dự viên xưng tội chuẩn bị vào Mùa Vọng. Đến 11g30, quý Cha và các anh chị em HĐMVGX. ăn cơm trưa thân mật tại khuôn viên nhà xứ Gx. Bắc Hòa.Đây là lần họp mặt đầu tiên nhằm rút ra kinh nghiệm để tổ chức cho các hạt trong giáo phận trong chương trình hoạt động thường niên của Ban Giáo Dân. Các thành viên tham dự được nhận tài tiệu của Ủy Ban Giáo Dân, quy chế của HĐMVGX Giáo phận Mỹ tho.

Mặc dù là lần đầu tiên nhưng nội dung phong phú đi sát với vai trò trách nhiệm của thành viên HĐMVGX, nên các tham dự viên chăm chú, tập trung nghe và theo dõi tài liệu.

Qua buổi họp mặt này, các thành viên ĐMVGX nhận biết trách nhiệm của mình là cùng cộng tác với Cha Sở chăm lo cho Giáo xứ và làm cho giáo xứ phát triển.