18/05/2017
728
Gx Ba Giồng: Tháng hoa, lên đường cùng Mẹ


 

 

Cứ mỗi độ Tháng Hoa về, Giáo xứ Ba Giồng đều có chương trình đạo đức và việc làm bác ái cụ thể đó là cùng đồng hành với Mẹ Maria lên đường để đi thăm viếng bà Êlisabeth, tức là những người già yếu bệnh tật neo đơn cùng tôn giáo hay không cùng tôn giáo thuộc địa bàn của Giáo xứ.

Việc thăm viếng kết hợp với việc tặng quà và đọc kinh Mân Côi tại các gia đình Công giáo. Điều này nhằm nói lên sự quan tâm yêu thương và nâng đỡ nhau giữa những người cùng hay không cùng tôn giáo theo lời mời gọi của Chúa Giêsu “Anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17)

Hơn nữa, việc nâng đỡ nhau không chỉ được hiểu đơn thuần là giúp đỡ nhau về mặt vật chất nhưng còn được hiểu sâu xa hơn là sự động viên về mặt tinh thần. Bởi vì, cái khổ không chỉ hệ tại ở thể xác nhưng còn hệ tại ở tinh thần.

Và cũng chính vì ý thức được lời mời gọi của Chúa Giêsu, cũng như ý thức được sự dấn thân hết sức mạnh mẽ của Mẹ Maria cho công việc thăm viếng hay bác ái, nên Cha phó Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn cùng với Quý Dì, Ban mục vụ và Đại diện các Hội đoàn đã đề ra chương trình cụ thể và đã hoàn thành xong.

Chương trình cụ thể như sau:

- Thứ Hai, ngày 01 tháng 5 năm 2017: Thăm viếng, tặng quà và đọc kinh Mân Côi tại địa bàn thuộc Giáo họ Giuse

- Thứ Năm, ngày 04 tháng 5 năm 2017: Thăm viếng, tặng quà và đọc kinh Mân Côi tại địa bàn thuộc Giáo họ Phêrô Lựu

- Thứ Hai, ngày 08 tháng 5 năm 2017: Thăm viếng, tặng quà và đọc kinh Mân Côi tại địa bàn thuộc Giáo họ Anê Thành

- Thứ Tư, ngày 10 tháng 5 năm 2017: Thăm viếng, tặng quà và đọc kinh Mân Côi tại địa bàn thuộc Giáo họ Philipphê Minh

Tổng số quà trao tặng là 50 phần, mỗi phần trị giá hơn 300 ngàn. Số tiền có được để chuẩn bị quà tặng là do Cha phó Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn cùng với Quý Ông Bà Anh Chị Em trong cũng như ngoài giáo xứ có tấm lòng yêu thương và chia sẻ. Mặc dù giá trị mỗi phần quà là rất nhỏ, nhưng tấm lòng yêu thương của những người đồng hành và chia sẻ là vô cùng to lớn.

Ước mong sẽ ngày càng có nhiều người dấn thân hơn nữa cho sứ mạng yêu thương mà Chúa Giêsu mời gọi, theo gương lành của Mẹ Maria - Mẹ yêu thương - Mẹ tuyệt vời của tất cả chúng ta.

Linh mục Emmanuel Huỳnh Thanh Tuấn (Phó xứ Ba Giồng)

Gp. Mỹ Tho