17/04/2017
582
Gx An Thái Trung: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 
Hình: Anna Linh Phương
MVTT Giáo xứ An Thái Trung