16/05/2023
8325
Gx. An Đức: Dâng hoa tôn vinh Đức Maria 


Gx. An Đức: Dâng hoa tôn vinh Đức Maria


Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành

(WGPMT) Lúc 19 giờ 00 thứ Hai, ngày 15.05.2023 Giáo xứ An Đức – Giáo phận Mỹ Tho đã cử hành giờ dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria do cha phó Giuse Nguyễn Văn Thành chủ sự, với sự tham gia các tiết mục múa của các em thiếu nhi, huynh trưởng và có đông đảo giáo dân trong giáo xứ tham dự.Cha phó Giuse chủ sự giờ dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria


Các em thiếu nhi dâng hoa lên Mẹ


Các bạn đội trưởng múa kính dâng Đức Mẹ
 

Giờ dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria kết thúc lúc 20 giờ 00, mọi người ra về tràn ngập niềm vui khi được gặp gỡ, cầu nguyện cùng Chúa và Mẹ Maria.