12/03/2018
999
Gp. Mỹ Tho: 24 Giờ cho Chúa
 

 

(WGPMT) Theo lời mời gọi trong thư mục vụ Mùa Chay của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, vào lúc 15g00 ngày 09.03.2018, các Giáo xứ trong Giáo phận đã tổ chức “24 giờ cho Chúa”.

Tại Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho, đúng 15g00, cha sở Giacôbê đặt Mình Thánh Chúa khai mạc 24 giờ cho Chúa. Trong giờ chầu khai mạc này, cộng đoàn suy niệm tình yêu Chúa dành cho nhân loại qua mầu nhiệm tự hiến, đồng thời cũng được mời gọi nhìn lại đời sống để sám hối và nhận lãnh Bí tích Giải Tội. Sau đó, tuần tự các hội đoàn, các khu giáo thay phiên nhau chầu Chúa và lãnh nhận Bí tích Giải Tội. Quý cha phụ trách tại nhà thờ Chánh Tòa và Cha Phêrô Võ Vinh Phước trực giải tội 24/24 giờ cho giáo dân.

Đặc biệt, trong mỗi phiên chầu, các hội đoàn và các khu giáo dâng những lời kinh cầu nguyện cho linh hồn Đức Tổng Giám mục Phaolô vừa mới qua đời.


Sau đây là một số hình ảnh:
 

Nhóm Media Giáo phận


Giáo xứ Chánh Tòa
 

Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình


Giáo xứ Bình Tạo 

Giáo xứ Giuse Lao Công- Chợ Cũ

 

Giáo xứ Thánh Antôn 

Giáo xứ Tân An 

Giáo xứ Bình Quân
Giáo xứ Lương Hòa Thượng 

Dòng MTG Mỹ Tho