02/11/2019
962
Gia đình PTTT: Hành hương Các Thánh Tử Đạo và LTX, 01.11.2019

 
Hình: Phaolô Vũ-MVTT Hạt Tân An