11/04/2020
1127
Đức Cha Phêrô cử hành việc tưởng niệm cuộc khổ nạn và thương khó Chúa Giêsu, 10.04.2020


 

Têrêsa Mai An

BTT Gp. Mỹ Tho 

(WGPMT) Lúc 17g30, 10.04.2020, Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã cử hành việc tưởng niệm cuộc khổ nạn và thương khó Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho qua màn hình trực tuyến.
Trong sự thinh lặng, bàn thờ không hoa nến, Đức Cha tiến ra quỳ trước cung thánh tưởng niệm cuộc thương khó Chúa trong vài phút, sau đó ngài đến bàn thờ và đọc lời nguyện nhập lễ.Trong bài giảng, ngài mời gọi mọi người đừng đứng bên ngoài lên án, phê bình nhưng “cần phải bước vào cuộc thương khó của Chúa và thấy chính mình nơi những nhân vật mình phê bình, lên án. Sự nhìn nhận chân thành đó khơi dậy tâm tình sám hối, ăn năn, như thánh Phêrô “sực nhớ lời Chúa đã bảo: Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần. Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết”

Ngài còn nói, lòng sám hối đích thực là cùng với sự ăn năn bên trong, dám mở lòng ra với Đấng giàu lòng thương xót, và kêu lên: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi”. Khi đó, chúng ta thực sự được đưa vào quỹ đạo của ơn cứu độ.

Tiếp đến, Đức Cha long trọng dâng 10 lời nguyện để cầu cho mọi thành phần trong Giáo hội, các dân tộc, quốc gia, tôn giáo… để mỗi người nhận biết rằng tất cả đều là anh em với nhau; và đặc biệt lời nguyện thứ 11 cầu nguyện cho nạn đại dịch đang hoành hành khắp nơi trên thế giới được mau chấm dứt.

Kế đến là phần suy tôn thánh giá. Thánh giá được mang đến trước cung thánh, Đức Cha mở khăn và lần lượt xướng lên 3 lần: “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”. Sau mỗi lần đáp, cộng đoàn quỳ gối và tôn kính thánh giá Chúa.

Sau đó, là phần hiệp lễ và kết thúc trong thinh lặng.