07/08/2022
1491
Ban Truyền Thông Giáo phận viếng và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha FX. Tô Hoàng Lâm Hình: Tôma Thái Sơn
BTT Giáo phận

Vào lúc 16g00, 07.08.2022, Ban Truyền Thông Giáo phận đến Giáo xứ Thánh Giuse viếng và dâng lễ cầu nguyện cho Cha Phanxicô Xaviê Tô Hoàng Lâm - Cha đồng hành Truyền Thông Hạt  Mỹ Tho. Thánh lễ đồng tế do Cha Trưởng Ban Truyền Thông Giáo phận - Phêrô Nguyễn Thanh Hùng - chủ tế, cha đồng hành Truyền Thông Hạt Cái Bè. Tham dự thánh lễ có các thành viên trong Ban Truyền Thông, quý Dì Dòng MTG Mỹ Tho và giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.