19/07/2018
846
Khóa bồi dưỡng Giáo lý viên cấp 2 (16-21.07.2018)
 
Hình: Têrêsa Mai An
Ban Truyền Thông Giáo phận
Chầu Thánh Thể khai mạc
Đức Cha chủ sự thánh lễ


 
 
Các giờ học