11/09/2016
1453
Chương trình ngày hành hương GLV và Huynh Trưởng Gp. Mỹ Tho

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HÀNH HƯƠNG

GIÁO LÝ VIÊN VÀ HUYNH TRƯỞNG GIÁO PHẬN MỸ THO

Chúa Nhật, 25.09.2016

Chủ đề: GIÁO LÝ VIÊN - TÔNG ĐỒ LÒNG THƯƠNG XÓT

 

08g30 – 08g45: Đón tiếp – nhận tờ chương trình

08g45 - 09g00: Sinh hoạt khởi động

09g00 – 09g15: Khai mạc

09g15 – 10g00: Học hỏi chuyên đề

10g00 – 10g20: Giải lao

10g20 – 11g30: giao lưu - thảo luận theo Hạt (đặt câu hỏi)

11g30 – 12g30: Cơm trưa, giải lao

12g30 – 14g00: sinh hoạt văn nghệ - diễn nguyện, giải đáp câu hỏi thảo luận

14g00 – 14g30: Giải lao

14g30 – 15g30: lần chuỗi LTX - Chầu Thánh Thể - Giải tội

15g30 – 15g40: Giải lao

15g40 – 16g00: Tập hát

16g00 – 17g30: Thánh lễ

17g30: Kết thúc – Ra về

-----------------------------

Ghi chú: Hạn cuối đăng ký số lượng tham dự cho Cha Giuse Trần Thanh Long: Thứ Sáu 15.09.2016

Ban Giáo lý Giáo phận