22/08/2013
1893
Ban giáo lý Giáo phận: Khai giảng lớp Giáo lý viên phổ thông

BAN GIÁO LÝ KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ VIÊN PHỔ THÔNG

Tại Giáo xứ Chánh Tòa Mỹ Tho, ngày 17.08.2013

 

BGLy_khaigiang GLV pho-thong _03.jpg

BGLy_khaigiang GLV pho-thong _02.jpg

BGLy_khaigiang GLV pho-thong _01.jpg   

Lúc 13g30 thứ Bảy ngày 17.08.2013, tại hội trường của Giáo xứ Chánh Toà Mỹ Tho đã khai giảng lớp Giáo lý viên Phổ thông khoá II, năm 2013 - 2016. Hiện diện trong buổi lễ khai giảng có Cha Phaolô Trần Kỳ Minh - Tổng Đại Diện, Cha Đaminh Phạm Minh Tiến - Trưởng Ban Giáo lý Giáo phận, Cha Phêrô Trần Trọng Khương, Cha Phêrô Phạm Quang Thảo - SDB là thành viên trong Ban Giáo lý, và Dì Maria Trần Thanh Thị Hoàng Oanh là Giám học của Khoá học. Có 35 học viên tham dự ngày khai giảng và có thêm khoảng 15 học viên đăng ký sẽ theo học Khoá này. Tổng cộng 50 học viên này đa số đến từ các Giáo xứ trong tỉnh Tiền Giang, cùng các Sơ Dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho và các Dì Dòng Mến Thánh Giá Tân An.

Trước khi bắt đầu, Cha Phêrô Thảo sinh hoạt tạo bầu khí vui tươi cho mọi người hiện diện. Kế đến Cha Đaminh Tiến hướng dẫn mọi người cùng cầu nguyện theo tâm tình bài hát Xin Ngôi Ba Thiên Chúa để cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mỗi người và chúc lành cho Khoá học. Dì Maria Oanh giới thiệu chương trình, cùng lý do của buổi khai giảng. Sau đó Cha Đaminh Tiến giới thiệu tổng quát về Chương trình đào tạo Giáo lý viên Phổ thông kéo dài 3 năm bao gồm: các môn học, thời gian học, ban điều hành, ban giáo sư cùng các hoạt động ngoại khóa như sinh hoạt, tĩnh tâm và trại hè. Đồng thời Cha cũng trình bày những quy định của Khoá học dành cho học viên, để mọi người cùng thống nhất tuân thủ, nhằm mang lại kết quả tốt đẹp cho Khoá học.

Sau khi lắng nghe Phần giới thiệu của Cha Trưởng ban Giáo lý, Cha Tổng Đại Diện có đôi lời phát biểu nhằm cám ơn Ban Giáo lý đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức Khoá học, giúp các bạn có thêm hành trang cho sứ vụ Tông đồ mà Chúa và Giáo hội trao phó. Ngài nêu gương hoán cải của một đại gia đình ở Giáo xứ Vĩnh Kim hơn 30 người tin theo Chúa, đang chuẩn bị lãnh Bí tích Rửa tội. “Phép lạ” này xảy ra nhờ có một phần công sức của một học viên lớp Giáo lý Phổ thông Khoá I đã hăng say dấn thân loan báo Tin mừng và dạy Giáo lý cho họ. Đó là Dì Mađalêna Nguyễn Thị Kim Chi, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Tân An. Đây chính là thành quả cụ thể mà lớp Giáo lý phổ thông mang lại. Qua tấm gương sáng đó, Cha  Tổng Đại Diện đặc biệt khích lệ tinh thần của các học viên thêm hăng say và quyết tâm theo học để củng cố Đức tin của chính mình, trở nên chứng nhân và sứ giả của Tin Mừng cho anh chị em xung quanh.

Tiếp theo đó, Cha Trưởng Ban Giáo lý tuyên bố khai giảng Khoá II lớp Giáo lý viên Phổ thông, năm thứ I - năm học 2013-2014. Mọi người vui mừng làm quen, trò chuyện với nhau trước khi bầu chọn Ban đại diện lớp và chia tổ để cùng học tập và làm việc chung trong năm học.

Vào khoảng 15g00, Cha Tổng Đại Diện Phaolô Trần Kỳ Minh bắt đầu giờ lớp đầu tiên với môn Nhân Bản. Ngài hướng dẫn các học viên nhìn vào gương Chúa Giêsu, tìm ở nơi Ngài những bài học cần thiết cho đời sống nhân bản, để sống cho xứng đáng với địa vị, vai trò và chức năng của mình trong gia đình, xã hội và cộng đồng nhân loại.

Ban Giáo lý Giáo phận