27/05/2022
235
Văn phòng Truyền thông FABC: Mẫu học hỏi sứ điệp Truyền Thông 

VĂN PHÒNG TRUYỀN THÔNG FABC: MẪU HỌC HỎI SỨ ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

FABC - OSC / WHĐ

WHĐ (26.5.2022) --  Văn phòng Truyền thông của FABC (Liên hội đồng Giám mục Á châu) đã thực hiện và phổ biến một file powerpoint nhằm giúp học hỏi về sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội thứ 56 với nội dung như sau:


(Nguồn: WHĐ)