02/02/2018
361
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 10/2018 

 

 

Nội dung:

 

– Suy niệm Chúa nhật 5 Thường niên: Chiều và sáng

– Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến toà Thượng Thẩm Rota

– Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến các thành viên Bộ Giáo lý Đức tin

– Các vị tử đạo ở Algeria là “dấu chỉ của tha thứ và bình an cho mọi người”

– Đức Thánh Cha chủ sự Kinh Chiều, bế mạc Tuần lễ cầu nguyện cho Hiệp nhất.

 

Tập tin đính kèm

(Nguồn: WHĐ)