14/12/2021
329
Trực tuyến: Thánh lễ Tấn phong Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang (09 giờ 00: Thứ Ba, ngày 14.12.2021)

 


Cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh, được truyền hình trực tuyến trên website: https://giaophanbacninh.org/ và kênh YouTube: Giáo phận Bắc Ninh.

 

Ban truyền thông Giáo phận Bắc Ninh

(Nguồn: giaophanbacninh.org)