16/09/2022
138
Trực Tuyến Lễ Suy Tôn Thánh Giá Và Đón Nhận Hài Cốt Đức Cha Lambert De La Motte
 GIÁO PHẬN QUI NHƠN
LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ VÀ ĐÓN NHẬN
HÀI CỐT ĐỨC CHA LAMBERT DE LA MOTTE

Vào lúc: 16g00 Thứ Tư ngày 14.09.2022

Tại: Nhà thờ Chính tòa Qui Nhơn

 

(Nguồn: gpquinhon.org)