25/04/2022
330
Trực tuyến: Chương trình chào mừng phái đoàn Tòa thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam 
TRỰC TUYẾN:
CHƯƠNG TRÌNH CHÀO MỪNG PHÁI ĐOÀN TÒA THÁNH
VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
TẠI TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH
LÚC 18g00, NGÀY 25.4.2022


Nguồn: giaophanthaibinh.org (25.4.2022)