06/05/2022
454
Thông báo Tuyển sinh 2022 của Dòng Ngôi Lời (SVD) 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI DÒNG NGÔI LỜI (SVD) NĂM 2022

Xin bấm vào một trong các liên kết sau đây để biết Thông tin Tuyển sinh và cách thức nộp Hồ sơ Tuyển sinh vào Dòng Ngôi Lời - Tỉnh Dòng Việt Nam:
- Thông tin Tuyển sinh và Phiếu đăng ký dự thi: https://ngoiloivn.net/on-goi-dao-tao/van-phong-on-goi/tuyensinhsvd2022/
_______________________________
Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD
Văn Phòng Truyền Thông
38 Võ Thị Sáu, Phước Long
Nha Trang, Khánh Hòa                                       
ĐT: 0866 872 764 (phone cá nhân)