26/12/2021
296
Thiệp chúc mừng Giáng Sinh 2021 của Đức TGM Marek Zalewski 


THIỆP CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2021

CỦA ĐỨC TGM MAREK ZALEWSKI

- ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH KHÔNG THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

 
 

(Nguồn: WHĐ (24.12.2021)