23/01/2019
928
Thánh lễ tạ ơn Chào mừng Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Hội ngộ Tất Niên 2018 tại Gp. Hà Tĩnh

 
(Nguồn: http://giaophanhatinh.com)