03/11/2023
109
Phỏng vấn Đc. Louis Nguyễn Anh Tuấn sau Đại hội Thượng Hội đồng XVI về hiệp hành 

Phỏng vấn Đc. Louis Nguyễn Anh Tuấn sau Đại hội Thượng Hội đồng XVI về hiệp hành

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ kinh nghiệm đặc biệt của ngài tại Đại hội Thượng Hội đồng.

(Nguồn: RV)