03/04/2020
755
Hướng dẫn cử hành phụng vụ Tuần Thánh 2020


 

Hướng dẫn cử hành phụng vụ Tuần Thánh 2020

theo Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích

ban hành ngày 25.03.2020

Các linh mục có thể cử hành nghi thức Tuần Thánh

không có giáo dân tham dự

 

1. Chúa nhật lễ Lá

Tại Nhà thờ Chính tòa: cử hành bên trong nhà thờ theo hình thức thứ hai trong Sách Lễ Rôma (dù không có giáo dân tham dự, xem các số 13 và 14, Sách Lễ Rôma)

Tại nhà thờ giáo xứ và các nhà nguyện khác: theo hình thức thứ ba

 

2. Lễ Dầu

Có thể dời sang một ngày khác

 

3. Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Tiệc Ly

Không cử hành việc rửa chân

Sau lễ, không rước kiệu Thánh Thể, Mình Thánh Chúa vẫn lưu giữ tại Nhà Tạm

Trong ngày này, tất cả các linh mục đều được ban năng quyền đặc biệt để cử hành Thánh Lễ

tại một nơi thích hợp, dù không có giáo dân tham dự

 

4. Thứ Sáu Tuần Thánh - Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa

Thông báo dời việc quyên góp Thứ Sáu Tuần Thánh đến Chúa nhật XXIV thường niên.

Chỉ một mình vị chủ sự hôn kính Thánh Giá.

Trong phần Lời Nguyện Chung, sau lời nguyện số X, nên thêm lời nguyện sau đây hoặc tương tự:

XI. Cho những nạn nhân của đại dịch hiện nay

Anh chị em thân mến, ta hãy cầu cho thế giới đang trong cơn đại dịch, và cho tất cả chúng ta biết kết hợp với mầu nhiệm Thánh Giá để đón nhận gian nan thử thách trong niềm tin yêu tín thác vào Chúa.

Thinh lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, xin đoái nhìn đến nỗi thống khổ của gia đình nhân loại trong cơn đại dịch, xin cứu chuộc những người đã qua đời, chữa lành các bệnh nhân, an ủi những gia đình đang đau khổ, nâng đỡ các bác sĩ, nhân viên y tế và những anh chị em thiện nguyện. Xin thương nghe lời Hội Thánh Chúa đang tha thiết khẩn cầu, cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt, và cho chúng con cảm nhận được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa để biết luôn chân thành liên kết với nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

 

5. Canh thức Phục Sinh

Chỉ cử hành nghi thức tại Nhà thờ Chính tòa và các nhà thờ giáo xứ

Phần “Khai mạc trọng thể giờ Canh thức hoặc Nghi thức thắp sáng”:

- Không làm phép lửa,

- Sau khi thắp Nến Phục sinh, hát “Exsultet” ngay để công bố Tin Mừng Phục sinh.

Phần “Phụng vụ Lời Chúa”: tùy chọn các bài đọc trong Sách Lễ Rôma

Phần “Phụng vụ Thánh Tẩy”: chỉ giữ việc “lặp lại lời hứa khi nhận bí tích Thánh Tẩy”.

 

Lưu ý: Phụng vụ Canh thức Phục Sinh có thể được rút gọn nhưng vẫn phải đầy đủ 4 phần. Không được phép chỉ cử hành Thánh lễ mà không có các nghi thức khác.

 

- Các chủng viện, cộng đoàn giáo sĩ, đan viện và cộng đoàn tu sĩ cử hành phụng vụ theo những chỉ dẫn trên.

- Những cách thể hiện lòng đạo đức bình dân và tổ chức kiệu rước trong Tuần Thánh hay Tam nhật Vượt Qua, có thể dời lại vào những ngày thích hợp khác, chẳng hạn ngày 14 và 15 tháng 9.

______________________________________

Bản văn Sắc lệnh

Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích

Sắc lệnh trong thời gian dịch bệnh COVID-19 (II)

 

Vì sự bùng phát nhanh chóng của đại dịch Covid-19, và sau khi nhận được những nhận định của các Hội Đồng Giám Mục, nay Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích cập nhật những chỉ dẫn tổng quát và các đề xuất đã gửi đến các giám mục trong thư ngày 19 tháng 3 năm 2020 vừa qua.

Vì lễ Phục Sinh không thể chuyển sang ngày khác, nên tại những vùng đang bị dịch bệnh tấn công, buộc phải hạn chế việc di chuyển và tập trung đông người, các giám mục và linh mục có thể cử hành các Nghi thức Tuần thánh không có giáo dân tham dự, tại một nơi thích hợp, không đồng tế và không cần thực hiện cử chỉ chúc bình an.

Cần thông báo giờ bắt đầu cử hành nghi thức để các tín hữu có thể hợp ý cầu nguyện ngay tại nhà. Các phương tiện viễn thông phát trực tiếp, (không phải thu sẵn) có thể giúp ích cho các tín hữu. Trong bất cứ tình huống nào, luôn phải dành thời gian thích đáng cho việc cầu nguyện, nhất là cầu nguyện theo Phụng vụ các Giờ kinh.

Các Hội đồng Giám mục và từng giáo phận nên đề nghị những cách thức hỗ trợ cho việc cầu nguyện chung trong gia đình và riêng từng cá nhân.

1. Chúa nhật lễ Lá. Nghi thức Tưởng niệm việc Chúa vào thành Giêrusalem phải được cử hành bên trong thánh đường; tại Nhà thờ Chính tòa, cử hành theo hình thức thứ hai trong Sách Lễ Rôma; tại các nhà thờ giáo xứ và các nơi khác, theo hình thức thứ ba.

2. Lễ Dầu. Tùy tình hình thực tế tại địa phương, các Hội Đồng Giám Mục có thể đưa ra những chỉ dẫn cho việc dời sang một ngày khác.

3. Thứ Năm Tuần Thánh. Không cử hành việc rửa chân, vì đây chỉ là một thực hành mang tính tùy chọn. Sau Thánh Lễ Tiệc Ly, không rước kiệu Thánh Thể, Mình Thánh Chúa sẽ được cất giữ tại Nhà Tạm. Trong ngày này, tất cả các linh mục đều được ban năng quyền đặc biệt để cử hành Thánh Lễ tại một nơi thích hợp, dù không có giáo dân tham dự.

4. Thứ Sáu Tuần Thánh. Trong Lời Nguyện Chung, các Giám mục nên soạn một ý cầu nguyện đặc biệt cho những ai đang đau khổ, các bệnh nhân, những người đã qua đời (x. Sách Lễ Rôma). Chỉ một mình chủ tế hôn kính Thánh Giá.

5. Canh thức Phục Sinh. Chỉ cử hành nghi thức tại Nhà thờ Chính tòa và nhà thờ giáo xứ. Trong phần “Phụng vụ Thánh Tẩy”, chỉ giữ việc  “lặp lại lời hứa khi nhận bí tích Thánh Tẩy” (x. Sách Lễ Rôma).

Các chủng viện, cộng đoàn giáo sĩ, đan viện và cộng đoàn tu sĩ cử hành phụng vụ theo những chỉ dẫn của sắc lệnh này.

Những cách thể hiện lòng đạo đức bình dân và tổ chức kiệu rước trong Tuần Thánh hay Tam nhật Vượt Qua, có thể dời lại vào những ngày thích hợp khác, chẳng hạn ngày 14 và 15 tháng 9, tùy theo quyết định của Giám mục giáo phận.

Theo chỉ thị của Đức Thánh Cha, sắc lệnh chỉ có hiệu lực trong năm 2020.

Ban hành từ trụ sở Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, ngày 25 tháng 3 năm 2020, lễ Truyền Tin.

Hồng y Robert SARAH