15/10/2020
234
Hội nghị thường niên 2020:  Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

 

 

WHĐ (14.10.2020) - Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về:

- Những nét chính yếu về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thường niên 2020

- Mối ưu tư của HĐGMVN về Giới trẻ

- Đại hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội năm 2020
Truyền thông HĐGMVN

(Nguồn: WHĐ)