17/10/2020
351
Đức TGM Giuse Nguyễn Năng chia sẻ về hội nghị thường niên 2020 

 

WGPSG (16.10.2020) - Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục TGP Sài Gòn đã chia sẻ về hội nghị thường niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

 


 

Truyền thông TGP Sài Gòn

 (Nguồn: tgpsaigon.net)