04/12/2019
557
Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ khi nhận Sứ vụ Giám mục Chính tòa GP Phan Thiết

 

(Nguồn: Tổng Giáo phận Sài Gòn)