21/11/2018
543
Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu: Thánh lễ tạ ơn bế mạc Năm thánh Tôn vinh CTTĐVN

 

 

“Chúng ta phải sống ơn phúc tử đạo chứ không phải là chỉ để nhớ đến những người tử đạo. Xin cho công đức của các Thánh Tử đạo đã đổ ra, đã gởi đến cho chúng ta sẽ không đi vào quên lãng nhưng thực sự được chúng ta giữ lại trong tâm tư và nhất là giữ lại trong cách sống của chúng ta những mẫu gương của các Thánh Tử đạo, của các Vị Tử đạo Bà Rịa…”.

Đó là lời của Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa trong thánh lễ tạ ơn bế mạc Năm thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu vào lúc 9 giờ 30, ngày 18.11.2018.

Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với Đức cha Emmanuel có Cha Giuse Võ Công Tiến – Tổng Đại diện Giáo phận Bà Rịa, linh mục đoàn giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, cộng đoàn đông đảo gồm giáo dân từ khắp nơi trong giáo phận và quý khách hành hương.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì xuyên suốt Năm thánh vừa qua, tất cả mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận qua lời chuyển cầu của các Anh hùng Tử đạo Việt Nam đã được sống và đón nhận biết bao ơn lành của Chúa.

Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha mời gọi toàn thể cộng đoàn hãy nhìn lên Mẹ Maria – Nữ Vương các Thánh Tử đạo và hãy học theo Mẹ bằng cách “ghi nhớ tất cả và suy niệm trong lòng”. Việc luôn ghi nhớ và suy niệm Lời Chúa trong lòng sẽ tạo nên sức mạnh, giúp mỗi người chúng ta đủ cam đảm để biết từ bỏ mọi sự đi theo Chúa, như xưa các Thánh Tử đạo đã thực hiện. Đức cha nói: “Chúng ta đến đây để cùng với Mẹ Maria và các Thánh Tử đạo Việt Nam đón nhận ân sủng tình yêu của Chúa, giúp chúng ta sống cuộc đời Kitô hữu ngày càng tốt đẹp. Chúng ta có mặt nơi đây để nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Tử đạo, mỗi người chúng ta lại học cùng Mẹ những điều mà chúng ta đã làm trong suốt năm qua, ghi nhớ và suy niệm trong lòng những điều mà chúng ta đã thấy về các Vị Tử đạo, những điều mà chúng ta đã nghe về đời sống cũng như cái chết của các ngài. Hôm nay dù là ngày bế mạc khoảng thời gian Năm thánh, nhưng lại mở ra cho chúng ta cả dòng suối ân sủng, dòng suối tình yêu để chúng ta bước đi cùng với Mẹ Maria và các Thánh Tử đạo trên đường theo Chúa…”.

Thánh lễ tạ ơn bế mạc Năm thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam kết thúc, cộng đoàn hân hoan reo vang khúc ca tạ ơn Thiên Chúa tình yêu, bước vào hy lễ cuộc đời, nơi mỗi người sẽ dâng chính lễ vật đời mình, như khi xưa các Thánh Tử đạo cha ông đã thực hiện.Tin: Anrê Xuân Phúc

Ảnh: BTT.GPBR

(Nguồn: giaophanbaria.org)