21/12/2019
246
Đại hội Thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội 20-12-2019


 

 

Mục đích

- Giúp các tín hữu ý thức tầm quan trọng của Thánh nhạc trong phụng vụ - Hát hay là cầu nguyện hai lần.

- Củng cố, phát triển nền thánh nhạc Tổng Giáo phận Hà Nội.

- Giúp các ca đoàn gặp gỡ, giao lưu, học hỏi cùng giúp nhau nên thánh trong việc phục vụ.

- Hướng tới mục đích cao trọng của Thánh nhạc là: “Tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá tâm hồn các tín hữu”.

Chủ đề: "CÁC CON HÃY NÊN THÁNH"

Thời gian: Từ 12g30 – 21g30 Thứ Sáu, ngày 20.12.2019.

Địa điểm: Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện - Quảng Trường các thánh Tử Đạo (Thị Trấn Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam).

Thành phần tham dự

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

Đức Hồng Y, Quý Đức cha, Quý cha.

Quý Thầy Chủng Sinh, Quý tu sĩ.

Quý khách mời.

Quý Nhạc sỹ, ca sỹ, nhạc công, ca trưởng

Tất cả các ca đoàn, các ca viên trong TGP Hà Nội

Chương trình cụ thể

12h30 - 13h30: Đón tiếp.

13h30 - 14h00: Hòa nhạc chào mừng: Trống – Kèn (Cha Khích + Cha Khương).

14h00 - 14h30: Khai mạc đại hội: Cha Trưởng ban Thánh Nhạc + 6 cha Thánh Nhạc 6 hạt.

14h30 - 15h30: Thuyết trình và giải đáp Thánh nhạc trong Phụng vụ – Lm. Nhạc sĩ Kim Long.

15h30 - 15h45: Hợp xướng thánh ca – Nhóm ca sĩ

15h45 - 16h45: Đức Tổng Giuse chia sẻ với chủ đề "Nên Thánh"

16h45 - 17h00: Tập hát 

17h00 - 18h15: Thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giuse chủ sự.

18h15 - 18h45: Cơm tối

18h45 - 19h00: Hòa Nhạc – Kèn Hà Hồi / Kèn Nam Dư / Chiếu màn hình hợp xướng: Alleluia – Giáng sinh

19h00 - 20h45: Đêm Thánh Ca với chủ đề: "Nên Thánh Theo Mẫu Gương Thánh Gia".

20h45 – 21h00: Cầu nguyện cho các gia đình.

Mời mọi người cùng học hỏi và thưởng thức Thánh Ca !
Lm. Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh

(Nguồn:tonggiaophanhanoi.org)