06/07/2021
248
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 7_Bài 2
 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 07-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN


 

BÀI II – LINH ĐẠO

 PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

 

 

Trao đổi Nhóm mở đầu.

Ngày nay, trong xã hội, người ta nói nhiều đến quyền con người, tự do, bình đẳng nam nữ. Song ai cũng thấy con người bị lợi dụng, chà đạp và bóc lột như thế nào.

 

Nhóm nhỏ 3/4 người trao đổi về 2 trong 3 câu hỏi sau đây :

1. Trên xe đò có câu: “Tính mạng con người là trên hết”. Trong đời sống hàng ngày, có thật như vậy không?

Kể ra 3 việc làm cho thấy tính mạng con người bị coi rẽ, xem thường.

2. Mối quan hệ giữa người nam và người nữ xưa nay như thế nào?

Bây giờ có gì thay đổi?

3. Người Việt chúng ta thường đặt nặng Giá Trị của mình ở đâu?

  Người ta thường làm gì để người khác tôn trọng mình?

......................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................

 

1. PHẨM GIÁ CON NGƯỜI .

Kinh Thánh luôn đề cao phẩm giá của con người, dù là nam hay nữ, khác với mọi nền văn hóa.

1.1 Thiên Chúa sáng tạo con người “theo hình ảnh mình, theo hình ảnh Thiên Chúa.” ( Sáng thế 1, 27).

Kinh Thánh viết :

Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất". Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất." (St 1,26-28)

 

1.2 Con người cao quí hơn mọi tạo vật khác,  được dựng nên để làm chủ muôn loài.

* “Thiên Chúa tạo dựng mọi sự cho con người, và để con người làm chủ trái đất, là môi trường sinh sống cho các thế hệ mai sau”. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." ^St 1,28).

Dù cũng là tạo vật do Thiên Chúa dựng nên, song loài người là tạo vật cao quí nhất, là trung tâm và chóp đỉnh của mọi loài, để nhân danh Ngài mà quản cai thế giới

Con người, ngoài thân xác, còn có linh hồn, có trí khôn hiểu biết, có khả năng biết mình, có ý muốn tự do để làm chủ mình, và tự nguyện hiệp thông với người khác.” (xem Tóm lược Học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo số 108).

*"Trong tất cả các thụ tạo hữu hình, chỉ con người có khả năng nhận biết và yêu mến Đấng Tạo Hóa Đấng Tạo Hóa của mình; chỉ con người được kêu gọi tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, bằng sự nhận biết và tình yêu. Con người được tạo dựng vì mục đích ấy. Và đó là nền tảng của phẩm giá con người." (xem Sách Giáo lý Hội Thánh  Công giáo, số 356) “Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, lạy Chúa, nên tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho tới khi được nghỉ ngơi trong Chúa.” (thánh Augutinô )

 

1.3 Con người được dựng nên “có nam có nữ”, để thực hiện Kế hoạch của Thiên Chúa .

*Có mặt bên nhau, người nam và người nữ có cùng phẩm chất như nhau và bình đẳng về giá trị, được kêu gọi sống với nhau,- nhờ nhau và cho nhau - để trở nên “hình ảnh của Thiên Chúa“, là“Thiên Chúa Tình yêu” ( xem Thư 1 Gioan 4, 8).

*Họ được kêu gọi “gắn bó vớinhau thành một xương một thịt”, kết ước nên vợ chồng mà phục vụ sự sống, là sinh ra cho Thiên Chúa những người con cho Thiên Chúa. (xem St 1,28; 2,24).

*Họ là những con người được giao chăm sóc sự sống của những người khác, và phải yêu thương người thân cận như chính mình.”  ( Lêvi 19,18. xem St 4,9).

Ghi nhận cá nhân

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2. CON NGƯỚI ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG VÀ CỨU CHUỘC

Được dựng nên theo hình ảnh Ngài, con người được Thiên Chúa Tình yêu ban cho sự sống để sống trong tình yêu. Con người luôn được Thiên Chúa yêu thương vì “Chúa không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Chúa là Đấng yêu sự sống " (Sách Khôn ngoan 11,23-26)

2.1 Dù đã phạm tội và phải nhận lấy hậu quả của việc mình làm, nhưng Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ:

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa phán với con rắn:

"Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất..

15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,

giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;

dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." (St 3,14-15)

2.2 Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm và ở cùng chúng ta." (Gioan 1,14)

Thiên Chúa đã "không bỏ rơi họ dưới quyền sự chết, nhưng đã phái Con Một xuống trần gian làm người để cứu chuộc con người, trở nên “Trưởng Tử” giữa một đàn em đông đúc. (Côlôsê 1,16)

“Những ai đón nhận, tức là tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa”. (Ga 1,12).

"Đấng Cứu Thế đã trở nên con của loài người để chúng ta được làm con cái Thiên Chúa." (Thánh Lêô Cả Giáo hoàng).

 

2.3 Trong Ngài, chúng ta trở thành anh chị em của nhau, vì là con cùng một Cha trên trời.

Thật vậy, nhờ đức tin, mọi người đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, và trở nên anh chị em của nhau. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.” và là con một Cha trên trời. (Galát 3, 26-28; 4,6-7)

Kinh Lạy Cha

Ghi nhận cá nhân

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

3. PHẨM GIÁ BÌNH ĐẲNG CỦA MỌI NGƯỜI.

trích Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo Hội Công Giáo

3.1“Thiên Chúa tỏ ra không thiên vị ai.” (Cv 10,34.Ep 6,9), vì mọi người đều có cùng phẩm giá của những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Việc nhập thể của Con Thiên Chúa cho thấy mọi người đều bình đẳng về phẩm giá. (x. Galat 3,26).(số 144)“Chỉ khi nào nhìn nhận phẩm giá con người, cá nhân mới có thể phát triển riêng cho mình và chung với người khác. (145)

3.2 “Dù phái “nam” và phái “nữ” là sự phân biệt hai cá thể có cùng phẩm giá, nhưng đó không phải là sự bình đẳng tĩnh, vì sự cá biệt của nữ giới khác với sự cá biệt của nam giới; sự khác biệt trong bình đẳng như thế sẽ làm phong phú và rất cần để giúp cuộc sống xã hội được hài hòa.(146)

3.3 Người nữ là phần bổ sung cho người nam, cũng như người nam là phần bổ sung cho người nữ : nam và nữ bổ túc cho nhau, không chỉ về mặt thể lý và tâm lý, mà cả về hữu thể nữa.

Chính vì  tính cách có hai mặt “nam” và “nữ”  mà hữu thể con người mới trở thành một thực tại đầy đủ. Con người là “thể thống nhất gồm hai mặt, hay nói cách khác, là mối quan hệ “hai trong một”, nhờ đó mỗi người có thể trải nghiệm mối quan hệ liên vị và hổ tương, vừa như một quà tặng vừa như một sứ mạng. (147)

3.4 “Thiên Chúa đã giao cho “thể thống nhất gồm hai mặt” này không những việc sinh sản và đời sống gia đình, mà còn cho việc kiến tạo lịch sử. “Người nữ là “trợ tá” cho người nam cũng như người nam là trợ tá cho người nữ.

Khi người nam và người nữ gặp nhau, thì nhận thức thống nhất của con người được hình thành, không dựa trên lôgic tập trung vào mình và khẳng định mình, mà là dựa trên lôgic yêu thương và liên đới. (147)

Ghi nhận cá nhân

bài huấn luyện này, tôi cám ơn Chúa về những điều nào?

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2. Có điểm nào làm tôi suy nghĩ và phải xem xét lại cách sống của mình?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Cầu nguyện với Thánh vịnh 8

 

Oai phong Đức Chúa và phẩm giá con người .

 

Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

Uy phong Ngài vượt quá trời cao.

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài,

thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! 

Tin Vui