27/06/2021
187
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 6_Bài 5
 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 06-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN


 

BÀI V - HĐMVGX

NHIỆM VỤ CỦA PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ,

ĐẶC TRÁCH NỘI VỤ

 

I. QUY CHIẾU BẢN “GỢI Ý CHO MỘT QUY CHẾ MỤC VỤ HĐMVGX”:

Điều 14: Nhiệm Vụ Của Phó Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, Đặc Trách Nội Vụ.

Cùng với linh mục chánh xứ ( và với sự hướng dẫn của ngài ), Phó chủ tịch đặc trách nội vụ của HĐMVGX có nhiệm vụ:

1. Hợp tác với chủ tịch HĐMVGX, thay thế chủ tịch HĐMVGX khi vị này vắng mặt, để chịu trách nhiệm chung về HĐMVGX trong việc lãnh đạo và điều hành, hoạch định chương trình mục vụ… sao cho giáo xứ được thăng tiến trong chính sứ vụ của giáo xứ.

2. Phối hợp các sinh hoạt mục vụ giáo xứ trong những trường hợp được ủy nhiệm, đặc biệt các sinh hoạt phụng tự và huấn giáo.

3. Thực hiện các sinh hoạt thuộc lãnh vực trên khi giáo xứ không có ủy viên chuyên trách.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Phối hợp các sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ, trong các họ đạo, các giới (Cao Niên, Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Giới Trẻ, Thiếu Nhi) và các hội đoàn (Legio Marrae, Huynh Đoàn Đa Minh, Cursillos v.v,..)

Mỗi đơn vị trong giáo xứ có những nét độc đáo riêng biệt, linh đạo riêng, sinh hoạt riêng, nội quy riêng v.v… nhưng không tách biệt khỏi đường hướng mục vụ chung, sinh hoạt chung của giáo xứ.

Vị Phó chủ tịch nội vụ cần sáng suốt và khôn ngoan tế nhị trong những liên hệ với các đơn vị trong giáo xứ để sắp xếp giờ giấc sinh hoạt riêng và sinh hoạt chung của giáo xứ.

Vị Phó chủ tịch đặc trách nội vụ là người có khả năng kết hợp và mời gọi sự cộng tác của các đơn vị (Ban Điều Hành Họ Đạo, Ban Trị Sự các giới, Ban Phục Vụ Điều Hành các hội đoàn, chia sẻ các công tác trong giáo xứ nhất là các dịp lễ trọng thể (Giáng Sinh, Tuần Thánh, Phục Sinh, lễ Thêm Sức ,v.v…)

Vị phó chủ tịch sẽ bàn bạc và cùng với vị chủ tịch đệ trình lên Cha Xứ chương trình chung.

2. Sinh hoạt phụng tự (các việc tôn thờ Thiên Chúa) Phó chủ tịch nội vụ cần có sự hiểu biết về:

Phụng vụ: Thánh Lễ các Bí Tích, các Á Bí Tích, các giờ kinh phụng vụ.

Chịu trách nhiệm rao lịch phụng vụ.

Quản lý, phụ trách phòng thánh.

Coi sóc và huấn luyện các lễ sinh.

Hướng dẫn chỉ bảo những người đọc sách thánh trong thánh lễ, đọc lời nguyện tín hữu.

Biết dọn bài dẫn lễ trong các dịp lễ đặc biệt.

Điều phối người dẫn lễ, người đọc sách, người đọc lới nguyện tín hữu, ca đoàn, giúp lễ, dâng lễ vật, v.v…

Sắp xếp thứ tự đoàn rước nếu có trong một dịp lễ đặc biệt.

3. Phụ giúp trong việc cử hành các Bí Tích.

3.1 Bí Tích Thánh Tẩy:

- Phối hợp với ông Trùm họ đạo để nhận đơn xin rửa tội, ghi sổ, trình sổ với Cha Xứ.

- Chuẩn bị: nước, dầu thánh, nến, khăn, áo trắng,…

- Hẹn ngày giờ, nên lấy số điện thoại của cha mẹ để liên lạc phòng khi gặp trở ngại nào đó gây ảnh hưởng đến giờ cử hành.

- Hướng dẫn nghi thức, xướng kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến, Ăn Năn Tội trước khi Cha Chủ Sự tiến ra.

- Tập nghi thức cho các dự tòng trước đó một hai ngày.

- Cần trình với Cha Xứ những trường hợp đặc biệt: con ngoại hôn, gia đình thuộc giáo xứ khác,…

3.2 Bí Tích Hôn Nhân:

- Hỗ trợ các vị trong Ban Điều Hành họ đạo (trực thuộc giáo xứ) điều tra hôn phối: tình trạng thong dong, giáo lý hôn nhân, có vướng mắc, ngăn trở gì không?

- Tập nghi lễ cho các đôi hôn phối. Nên tập dợt ngày hôm trước sau khi đôi hôn phối xưng tội để kết hôn.

- Viết chứng thư hôn phối, sổ gia đình công giáo mới, đệ trình Cha Xứ chứng nhận

(nếu được Cha Xứ trao trách nhiệm này).

3.3 Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân:

- Trong mỗi giáo xứ có thể có Hội Kẻ Liệt, Ban Phục Vụ Bệnh Nhân,… Vị Phó chủ tịch nội vụ vẫn phải quan tâm đến công tác đặc biệt này để có thể hỗ trợ, hoặc thay thế tạm thời giúp đỡ Cha Xứ trong mọi tình huống.

- Hằng tháng hoặc hằng tuần Cha Xứ hoặc thừa tác viên ngoại lệ đưa Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, Vị Phó chủ tịch cần nắm vững danh sách, sắp xếp, cử người đi với Cha hoặc thừa tác viên.

- Trong những trường hợp nguy tử cần xức dầu, đừng ngại làm phiền Quý Cha bất cứ giờ phút nào, miễn là có những người đồng hành và bảo đảm an toàn cho Cha, nhất là trong đêm hôm khuya khoắt hoặc đường xa vắng vẻ.

 

3.4 Các Việc Đạo Đức Bình Dân:

Đọc kinh, lần hạt, viếng đàng Thánh Giá, viếng xác, đọc kinh giỗ, ngắm nguyện mùa Chay, v.v…

Vị Phó chủ tịch có thể điều hành và xướng kinh cầu nguyện trong những dịp đặc biệt hoặc là thường xuyên.

Có thể tổ chức đọc kinh liên gia vào dịp tháng 5, tháng 10, viếng nghĩa trang trong dịp tháng 11,v.v…

 

3.5 Sinh Hoạt Huấn Giáo:

Trong lĩnh vực nội vụ thì việc dạy và học giáo lý là vấn đề vô cùng quan trọng.

Vị Phó chủ tịch nội vụ cần quan tâm và cộng tác trong việc huấn luyện đào tạo giáo lý viên trong giáo xứ.

Cần hiểu biết chương trình giáo lý của giáo phận, giáo xứ. Đồng hành, gắn bó , hỗ trợ với giáo lý viên và đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ.

Đặc biệt tiếp xúc với các dự tòng, tổ chức hoặc đứng lớp phụ với Cha Xứ, hoặc cộng tác với các giáo lý viên dạy giáo lý dự tòng. Hãy xem đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu của trách nhiệm phó nội vụ.

III. KẾT LUẬN:

Vị Phó chủ tịch đặc trách nội vụ của giáo xứ liên hệ mật thiết với các ủy viên Phụng Tự, ủy viên Huấn Giáo. Ban Điều Hành các họ đạo, Ban Trị Sự các giới, các hội đoàn trong các việc phụng vụ, đạo đức và huấn giáo.

Thế nhưng tất cả vẫn ở dưới quyền lãnh đạo, hướng dẫn, chỉ dạy của Cha Xứ tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mỗi giáo xứ. Tinh thần vâng phục chủ chăn, gìn giữ tình hiệp nhất, yêu thương, bác ái, cộng tác, chia sẻ để đời sống thiêng liêng đạo đức của cộng đoàn giáo xứ được luôn thăng tiến trong ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lm Giuse Nguyễn Ý Định