26/04/2021
56
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 4_Bài 4
 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 04-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN


BÀI IV - TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

NHIỆM VỤ THEO CÁC CHỨC VỤ HĐMV/GX

CHỦ TỊCH HĐMV/GX

(Trưởng Ban Thường Vụ)

 

I. QUY CHIẾU VỀ “BẢN GỢI Ý”:

Văn bản “gợi ý cho một quy chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ” được UBGD (HĐGMVN) soạn thảo, phổ biến ngày 09.04.2013 có viết:

Điều 13: Nhiệm Vụ của Chủ Tịch HĐMV/GX

Cùng với linh mục chính xứ (và dưới sự hướng dẫn của ngài), chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ có nhiệm vụ:

1. Chịu trách nhiệm chung về hội đồng mục vụ giáo xứ trong việc lãnh đạo và điều hành, hoạch định chương trình mục vụ... để giáo xứ được thăng tiến trong chính sứ vụ của giáo xứ; 

2. Quán xuyến cách tổng quát mọi sinh họat mục vụ, động viên cộng đoàn giáo xứ, cách riêng các thành viên hội đồng mục vụ, nhất là các thành viên ban thường vụ, nhằm tạo bầu khí đối thoại, hiệp thông, hợp tác lành mạnh...

3. Khi được uỷ nhiệm của linh mục chính xứ, chủ trì các phiên họp của hội đồng mục vụ giáo xứ, các buổi sinh hoạt của ban thường vụ.

4. Thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ trong những trường hợp được uỷ nhiệm, nhưng không có quyền đồng thuận những gì trái nghịch quyền lợi của giáo xứ.

II. MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG:

A. GIÁO XỨ LÀ MỘT CỘNG ĐOÀN, MỘT TẬP THỂ MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT:

1. Hoạt động tôn giáo.

2. Có phẩm trật: Cha xứ là người đứng đầu trong cương vị mục tử.

3. Có những sinh hoạt chung mang tính thờ phượng, đạo đức tôn giáo và cả lãnh vực xã hội có liên quan: bác ái từ thiện, v..v…

4. Chủ Tịch HĐMV/GX (hoặc là trưởng ban thường vụ /GX) là cánh tay phải của Cha Xứ, cộng tác mật thiết dưới quyền Cha Xứ, chịu trách nhiệm tổng quát mọi sinh hoạt của giáo xứ, tổ chức, hướng dẫn và đồng hành với các cộng tác viên khác.

 

B. SINH HOẠT PHỤNG TỰ:

* Phụng Vụ: Thánh Lễ, các Bí Tích, Phụ Bí Tích, các giờ kinh phụng vụ.

*Việc Đạo Đức: Các việc thờ phượng Chúa ở ngoài phụng vụ chẳng hạn như lần hạt Mân Côi, Viếng Đàng Thánh Giá, đọc kinh giỗ, kinh gia đình, rước kiệu, buổi chia sẻ Lời Chúa,…

2. Chủ Tịch là người đứng đầu, chịu trách nhiệm mọi cử hành phụng vụ hoặc các sinh hoạt đạo đức. Phải tỏ hiện đưc tin sống động và tình yêu mến.

Rất cần xin sự hướng dẫn, ý kiến và sự chấp thuận của Cha Xứ và cũng sẵn sàng trao đổi với những người có liên hệ trách nhiệm.

Cần lưu ý đến phương diện đạo đức thiêng liêng tránh vụ hình thức, phô trương, trình diễn, ganh đua,…

 

C. SINH HOẠT MỤC VỤ:

Giáo Xứ là một tập thể sinh hoạt linh động và có nhiều hình thái hoạt động khác nhau. Chủ Tịch HĐMV/GX phải là người có khả năng nắm bắt và quy tụ để mặc dù có sự đa dạng nhưng vẫn hiệp nhất. Đây chính là điều cần thiết và quan trọng hang đầu mà Cha Xứ và giáo xứ mong đợi nơi vị Chủ Tịch (Trưởng ban TV/ HĐMVGX )

Sau đây là một số các sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ:

1. Mục Vụ Bí Tích.

2. Mục Vụ Huấn Giáo.

3. Mục Vụ Hội Đoàn.

4. Mục Vụ Truyền Giáo.

Các loại hình mục vụ khác:

* Mục Vụ Di Dân.

* Mục Vụ Bệnh Nhân.

* Mục Vụ Hôn Nhân và Gia Đình.

 

Các sinh hoạt mục vụ nêu trên thường được phân công cho các thành viên của HĐMV/GX, tuy nhiên vị Chủ Tịch cũng cần biết đến, nắm vững tình hình để có thể thay Cha Xứ trong nhiều dịp, nhắc nhở, hướng và nhiều khi đồng hành cùng thực hiện.

 

 

D. NHỮNG ĐẠI LỄ:

Ngoài những ngày lễ thường xuyên (ngày thường, Chúa Nhật) và những đại lễ trong phụng vụ (Giáng Sinh, Tuần Thánh, Phục Sinh,…) Giáo xứ còn có những đại lễ đặc biệt như: dịp thăm viếng mục vụ của ĐGM và ban Bí Tích Thêm Sức, Lễ Ngân Khánh, Kim Khánh của Giáo Xứ hay Cha Xứ, v,v,… HĐMV phải đảm trách tổ chức những đại lễ này. Dó đó, HĐMV mà cụ thể là Trưởng HĐMV/GX cần:

1. Hiểu biết mục đích yêu cầu của ngày lễ.

2. Được sự chỉ đạo của Cha Xứ.

3. Tranh thủ sự đồng tình của các thành viên trong BTV, trong HĐMV, các giới, các hội đoàn, các ban, v.. v…

4. Lên phương án và được sự chấp thuận của Cha Xứ.

5. Tiến hành xin phép Đạo (Cha Quản Hạt, ĐGM) – Đời (cơ quan chức năng)

6. Hội nghị phân công, phân nhiệm (đây chính là công tác tổ chức, điều hành)

7. Dọn bài phát biểu (cần nắm bắt mục đích yêu cầu của ngày lễ. Bài cần viết ngắn gọn, đơn sơ. Tránh văn chương hoa mỹ, cầu kỳ, văn “kêu” nhưng nông cạn… nên tham khảo ý kiến những người có khả năng. Đừng ngại trao bản nháp cho những người thân tín góp ý.)

 

E. NHỮNG SINH HOẠT ĐỐI NGOẠI:

Giáo Xứ không phải là một lãnh địa ốc đảo, càng không phải là một “vùng tự trị”, nhưng là một cộng đoàn hiệp thông (x. Cv 2,42-47; 4,32-35; 5,12-16; HT5,22 ), hiệp thông trong Giáo Hạt, Giáo Phận, Quốc Gia và Hoàn Vũ.

Hơn nữa, Giáo Xứ là một thực thể của xã hội trần thế, có những tương quan hai chiều rất tích cực và rất thân thiết, nhất là khi nhận biết tính cách “nhập thể và nhập thế” của Kitô giáo.

Do đó, Trưởng HĐMV/GX cần quan tâm đến mối lien hệ này của Giáo Xứ.

1. Giáo Xứ có những mối liên hệ hang dọc: Giữa Giáo xứ với đơn vị cấp trên. (Giáo Hạt, Giáo Phận).

2. Giáo Xứ có những mối liên hệ hang ngang: Giữa các Giáo Xứ trong một Giáo Hạt, môt vùng hay với Giáo Xứ khác vùng, khác Giáo Phận (vùng sâu, vùng xa, vùng truyền giáo vv,…)

3. Giáo Xứ có những liên hệ với xã hội trần thế: từng người giáo dân và tập thể Giáo Xứ cần ý thức tính cách trần thế của mình mà thực hiện những liên hệ “tốt đạo – đẹp đời” (X, MV 40-50). Những liên hệ này rất đa dạng và thiết thực. HĐMV/GX cần hoàn thành tốt những lien hệ này theo đúng tinh thần Tin Mừng.

 

(Còn tiếp)