15/02/2021
167
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 2_Bài 3
 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 02-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN

 

BÀI III

GIA ĐÌNH - NƠI DIỄN TẢ TRỌN VẸN PHẨM GIÁ CON NGƯỜI

 

Trong đức tin Công Giáo, con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa. Các chiều kích phong phú của con người diễn tả tình yêu vô biên của Ngài đối với nhân loi. Chính vì thế, con người mang phẩm giá vô cùng cao quý do chính Thiên Chúa ban tặng.

Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã đặt con người vào một Gia Đình. Do đó gia đình trở thành nơi mà phẩm giá con người dễ dàng được tỏ hiện và diễn tả trọn vẹn.

Giáo Huấn Xã Hội ca Giáo Hội Công Giáo đã cho ta một cái nhìn thật rõ nét về vai trò, ý nghĩa của gia đình đối với con người và xã hội.

 

1- Gia đình - nơi giúp mỗi người HỌC BIẾT và DIỄN TẢ phẩm giá

Chỉ có gia đình, và những nơi sống tinh thần gia đình, thì mới có thể trở thành:

* Nơi TÔI được YÊU THƯƠNG vô điều kiện VÌ PHẨM GIÁ CỦA CHÍNH TÔI - không phải vì tôi LÀ AI, LÀM ĐƯỢC GÌ.

* Nơi tôi được TRÂN TRỌNG, NHÌN NHẬN, CHẤP THUN, NÂNG ĐỠ TẬN TUỴ mà không đòi hỏi một sự đáp trả CÔNG BẰNG.

* Là môi trường tích cực để tôi phát huy NĂNG LỰC và SỨC MẠNH.

* Nơi TÔI được học về THÁI ĐỘ TÔN TRNG NHAU, biết HY SINH và CHẤP NHẬN, sống TRÁCH NHIỆM và LIÊN ĐỚI, học cách ĐỐI THOẠI và sống tinh thần BỔ TRỢ.

* Nơi dạy TÔI biết NHẠY BÉN với các VẤN ĐỀ NAN GIẢI (đau khổ, bệnh tật, già yếu, cô độc, tuyệt vọng, bỏ rơi...).

* TÔI được yêu thương và cầu chúc tốt lành chỉ vì tôi THUỘC VỀ GIA ĐÌNH.

2- Gia đình là nơi NHÂN BN HOÁ XÃ HỘI”

* GIA ĐÌNH là TẾ BÀO của XÃ HỘI

* Là TRUNG TÂM - BỆ PHÓNG giúp con người HỘI NHẬP VÀO XÃ HỘI

* Nơi lưu giữ và truyền đạt PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, TÔN GIÁO, TRI THỨC, TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ...

* Cung cấp cho xã hội những điều kiện TIÊN QUYẾT và CẦN THIẾT về XÃ HỘI và NHÂN BẢN ( kinh tế, lao động, chính trị, văn hoá...)

* Nơi CHĂM SÓC, chốn RIÊNG TƯ an toàn để con người tăng trưởng và nghỉ ngơi.

* Cung ứng những dịch vụ chăm sóc đàng hoàng

Vì tất cả những lý do trên, gia đình là nơi nhân bản hoá xã hội”, là nền tảng cho một xã hội biết tôn trọng phẩm giá con người.

 

3- Chung tay níu giữ các giá trị của Gia Đình

Gia đình sẽ phát triển cách khó khăn nếu không có sự chung tay đồng bộ giữa NHÀ NƯỚC, GIA ĐÌNH và các TỔ CHỨC DÂN SỰ (tôn giáo, đoàn thể...)

Gia đình đã đóng góp những phần quan trọng nhất cho xã hội, nên Nhà Nước và Xã Hội phải làm những điều tốt nhất cho Gia Đình.

Nhà nước cần bảo vệ gia đình bằng những định chế, để đảm bảo việc mưu sinh, an sinh xã hội, cũng như tạo điều kiện để cha mẹ được chăm sóc, dạy dỗ con cái cách tốt nhất. Trách nhiệm nhà nước còn hệ tại trong việc thiết lp một nền giáo dục đề cao tính nhân văn, tu rèn đạo đức cách xứng hợp với phẩm giá cao quý.

Với một nền giáo dục thiếu khuyết kéo dài nhiều thế hệ, thì các tổ chức tôn giáo/ đoàn thể chân chính, trở thành điểm tựa quý giá để bồi dưỡng cho các bậc phụ huynh những nền tảng cần thiết trong việc giáo dưỡng con cái.

Là một Kitô hữu bình dân, nếu không được học hỏi giáo hun, ai sẽ nói cho TÔI biết rằng tôi có phẩm giá cao quý, và con cái tôi cũng có một phẩm giá bình đẳng như tôi? Vì lẽ đó tôi phải sống và cư xử xứng hợp với phẩm giá ấy, không được dùng quyền làm cha mẹ để đối xử với con cái như thể chính tôi đã tác tạo nên chúng và ban tặng cho chúng phẩm giá, chứ không phải là Thiên Chúa.

Trong muốn vàn thử thách đang nhằm vào sự toàn vẹn của gia đình, Giáo Hội phải làm gì để nâng đỡ gia đình? Câu hỏi ấy đặt ra cho mỗi người chúng ta.

Với ân sủng của Chúa Thánh Thần, sự dạy dỗ ân cần yêu thương của Lời Chúa và những hướng dẫn hành động của Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo, gia đình nhân loại sẽ có thể bước vững chắc vượt sóng gió.

 

Mẩu Bút Chì